Oferta


Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, a w szczególności:

  • ochronę stacjonarną obiektów
  • patrole interwencyjne
  • zabezpieczanie imprez masowych
  • monitoring obiektów oraz projektowanie i instalacja systemów alarmowych

Pakar Security oferuje swym klientom unikalną w branży platformę do zarządzania i komunikacji.

Jej główne funkcje to:

  • monitorowanie w czasie rzeczywistym organizacji i jakości pracy na obiekcie
  • automatyczne generowanie powiadomień SMS/email do naszych służb nadzoru o wpisaniu przez klienta uwagi do systemu
  • wspomaganie zarządzania obiektem